Ūdensapgāde un notekūdeņu likvidēšana

Jāizbūvē: ūdensapgādes un notekūdeņu likvidēšanas tīklus – 7000 m; Dz/b lietus ūdens attīrīšanas iekārtas – 2 gab.;

Tērauda tvertnes karstās eļļas uzkrāšanai – 2 gab.