FIDIC “Dzeltenā grāmata”;

Jāieprojektē un jāizbūvē: sadzīves notekūdeņu spiediena līniju – 1400 m.