FIDIC “Dzeltenā grāmata”;

Jāieprojektē un jāizbūvē: sadzīves notekūdeņu tīklus – 3441 m.