FIDIC “Dzeltenā grāmata”;

Jāieprojektē un jāizbūvē: sadzīves notekūdeņu tīklus – 2478 m; ūdensapgādes tīklus – 98 m;

Samontēt notekūdeņu sūkņu stacijas – 2 gab.