Ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu projektēšana un būvniecība Ogrē

FIDIC “Dzeltenā grāmata”: Jāieprojektē un jāizbūvē: sadzīves notekūdeņu tīklus – 8074 m; ūdensapgādes tīklus – 2846 m;